<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
questeur  
danh từ giống đực
  • viên tài vụ (ở Quốc hội Pháp)
  • (sử học) quan tài chính (cổ La Mã)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt