<
Trang chủ » Tra từ
queer  
[kwiə]
tính từ
 • lạ lùng, kỳ quặc
 • khả nghi, đáng ngờ
hắn ta có vẻ khả nghi
 • khó ở, khó chịu, chóng mặt, không khoẻ
cảm thấy khó chịu
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị ốm
 • (từ lóng) say rượu
 • giả (tiền)
tiền giả
 • (từ lóng) đồng tính luyến ái (nhất là nam)
   • (từ lóng) mắc nợ; gặp lúc khó khăn; gặp việc rầy rà
danh từ
 • người đồng tính luyến ái (nhất là nam)
 • ( số nhiều) sự đồng tính luyến ái
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiền giả
ngoại động từ
 • (từ lóng) làm hại, làm hỏng, làm rối loạn
làm hỏng kế hoạch của ai
chơi xỏ ai; phỗng tay trên ai
 • làm cho cảm thấy khó chịu
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đẩy vào một tình thế lúng túng bất lợi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt