<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
quatre  
tính từ
 • bốn
bốn mùa
bốn phương (tứ phía)
động cơ bốn thì
xe bốn bánh
nhà hàng bốn sao
chia bốn
bốn giờ
 • (thứ) bốn
tập bốn
   • chỉ mấy bước, gần thôi
   • ở khắp mọi nơi
   • bằng bốn người, nhiều
ăn nhiều
   • chạy vạy khắp nơi
   • ăn mặc chải chuốt
   • sống bừa bãi
   • (thông tục) rượu rất mạnh
   • (thân mật) tôi không thể mang hết được
   • bò đi
   • đi thẳng vào việc, không úp mở
   • bốn bực một
đi xuống cầu thang bốn bực một
   • lơ thơ vài người, toàn những kẻ không ra gì
   • chi tiêu cạn túi, chịu thiếu thốn vì người khác
   • cố nhịn
   • ngã chỏng gọng
   • một vài ngày gần đây
   • nhà hàng bốn sao
   • đỉnh núi cao từ 4000 mét đến 5000 mét
danh từ giống đực
 • bốn
bốn phần trăm ( 4 %)
 • thứ bốn, thứ tư
anh ta về thứ tư
 • người thứ tư
người thứ tư ra ngoài
 • số bốn
 • mồng bốn
 • (đánh bài) (đánh cờ) con bốn
 • (thể dục thể thao) thuyền bốn chèo
   • rất rõ ràng (như hai với hai là bốn)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt