<
Trang chủ » Tra từ
quarter  
['kwɔ:tə]
danh từ
 • một trong bốn phần bằng nhau hoặc tương ứng (của một cái gì); một phần tư; mười lăm phút
một phần tư thế kỷ
ba insơ một phần tư
chương trình kéo dài một giờ mười lăm phút
bổ những quả táo ra làm tư
ba phần tư rạp đã đầy khách
làm ơn cho tôi một phần tư pao càphê
bây giờ là 4 giờ kém 15
đồng hồ này đánh chuông giờ, nửa giờ và mười lăm phút
xe búyt mỗi giờ chạy hai chuyến, trước giờ mười lăm phút và sau giờ mười lăm phút ( 10 giờ 15 và 10 giờ 45 chẳng hạn)
 • ba tháng (thời kỳ để trả tiền thuê nhà hoặc các khoản thanh toán khác hoặc tính toán thu nhập của mộtcông ty) quý, tam cá nguyệt
tiền thuê phải nộp vào cuối mỗi quý
hoá đơn khí đốt của chúngtôi trong quý vừa rồi tăng cao một cách bất thường
cuốn từ điển bán được nhiều gấp đôi so với cùng quý này năm ngoái
 • phương hướng; phía, nơi, miền
gió từ mọi phía thổi đến
những chuyến đi của bà ấy đã đưa bà ấy đến mọi miền trên quả đất
 • nguồn giúp đỡ, nguồn thông tin
bây giờ mẹ cô ấy nghèo lắm, nên cô ấy không còn mong gì được giúp đỡ từ nguồn đó
diễn văn của ông bộ trưởng được một số giới ( môt số người) xem như một sự thừa nhận rằng chính phủ đã sai lầm
nhận được tin từ một nguồn đáng tin cậy
 • khu phố, phường, quận
khu nhà ở, khu dân cư
khu sinh viên của thành phố
 • 25 xen (một phần tư của một đô la); đồng 25 xu
ông phải trả 1 / 4 đô la
 • một phần tư của một tạ, nghĩa là 28 pao ở Anh hoặc 25 pao ở Mỹ; góc tạ
 • ( số nhiều) chỗ ăn ở của quân lính; nơi đóng quân, doanh trại
đóng quân ở làng gần nhất
trại cho binh sĩ có gia đình/độc thân
 • tuần trăng (một phần tư của một tháng âm lịch; vị trí của mặt trăng khi ở cuối tuần đầu và tuần thứ ba trong tháng)
trăng đang ở vào hạ tuần
 • phần cuối của sườn tàu; mạn tàu
bên mạn trái/phải của tàu
 • sự tha giết, sự tha chết (cho kẻ thù đầu hàng...)
xin tha mạng
được tha tội chết, được tha mạng
ngoại động từ
 • cắt đều làm bốn, chia tư
cắt một quả táo thành 4 phần, chia tư một quả táo
 • phanh thây
bị kết án treo cổ, xé xác phanh thây
 • cung cấp chỗ ở cho ai
binh sĩ đóng quân tại nhà dân địa phương
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt