<
Trang chủ » Tra từ
quan sát  
[quan sát]
  • to survey; to view; to observe
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt