<
Trang chủ » Tra từ
quan liêu  
[quan liêu]
  • authoritative; bureaucratic
      • Red tape; bureaucracy; officialdom
      • System based on administrative subsidies
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt