<
Trang chủ » Tra từ
quan lại  
[quan lại]
  • (archaism) officialdom; the officials; government official
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt