<
Trang chủ » Tra từ
quê hương  
[quê hương]
  • native land; native soil; native country; fatherland
To come back to one's native soil
To tread the native soil
To aspire to a united fatherland
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt