<
Trang chủ » Tra từ
quát tháo  
[quát tháo]
  • shout (at), shout and bawl, storm, bluster, fume
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt