<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pyramid  
['pirəmid]
danh từ
  • (toán học) hình chóp
  • kim tự tháp (của người Ai-cập cổ đại)
  • vật có hình chóp, đống có hình chóp
  • bài thơ hình chóp (câu ngày càng dài ra hoặc càng ngắn đi)
  • cây hình chóp
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt