<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
punish  
['pʌni∫]
ngoại động từ
  • phạt, trừng phạt, trừng trị; làm đau đớn, bỏ tù, phạt tiền.. (vì một hành động sai trái)
  • (thông tục) cho ăn đòn, đối xử thô bạo (trong quyền Anh, trong cuộc chạy đua...)
  • (thông tục) ăn nhiều, ăn lấy ăn để (thức ăn)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) hành hạ, ngược đãi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt