<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
puni  
tính từ
  • bị phạt
danh từ giống đực
  • người bị phạt
cho phép những người bị phạt ra ngoài
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt