<
Trang chủ » Tra từ
punch  
[pʌnt∫]
danh từ
 • cú đấm, cú thoi, quả thụi
cú đấm vào đầu
 • sự hùng hồn, sự mạnh mẽ
một bài diễn văn rất hùng hồn
 • (thông tục) sức mạnh, lực; đà, trớn
 • rượu pân (rượu mạnh pha nước nóng, đường, sữa, chanh, gia vị..)
 • bát rượu pân
 • tiệc rượu pân
 • ngựa thồ mập lùn (như) Suffork punch ; vật béo lùn, vật to lùn
 • ( Punch ) Pân (nhân vật gù lưng, lố bịch trong vở rối truyền thống có tên là Punch and Judy)
   • rất hài lòng
   • hết sức vây vo, dương dương tự đắc
   • (thông tục) (đặc biệt dùng ở thể phủ định) tấn công không mãnh liệt bằng khả năng có thể có của mình; không thẳng tay
Chắc chắn ông ấy không thẳng tay khi phê bình tác phẩm
danh từ (như) puncheon
 • cái giùi, máy giùi; kìm bấm (vé tàu); kìm nhổ đinh
 • máy khoan
 • máy dập dấu (để đóng dấu, in hình lên một mặt phẳng)
ngoại động từ
 • đấm, thoi, thụi
 • giùi lỗ (miếng da, giấy, tôn... bằng cái giùi); bấm (vé tàu... bằng kìm bấm)
 • khoan (lỗ bằng máy khoan)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thúc (trâu, bò...) bằng giấy đầu nhọn
 • chọc, thúc bằng gậy
   • đóng (đinh) vào
   • nhổ (đinh) ra
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt