<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pudding-head  
['pudiη'hed]
danh từ
  • người đần độn, ngu dốt (như) pudding
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt