<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
puddening  
['pudniη]
danh từ
  • (hàng hải) miếng độn, miếng lót (cho đỡ dầy da...) (như) pudding
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt