<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pud  
[pʌd]
danh từ
  • cánh tay (em bé)
  • chân trước (một số động vật)
  • (thông tục) món ăn tráng miệng (như) pudding
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt