<
Trang chủ » Tra từ
pu-li  
[pu li]
  • (kỹ thuật) (tiếng Pháp gọi là Poulie) pulley
Belt-driven pulley
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt