<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Pu  
danh từ giống đực
  • (hoá học) plutoni (kí hiệu)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt