<
Trang chủ » Tra từ
prose  
[prouz]
danh từ
  • văn xuôi
  • bài nói chán ngắt
  • tính tầm thường, tính dung tục
  • (tôn giáo) bài tụng ca
  • ( định ngữ) (thuộc) văn xuôi
những tác phẩm văn xuôi
nhà viết văn xuôi
nội động từ
  • nói một cách nhàm chán
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt