<
Trang chủ » Tra từ
proposal  
[prə'pouzl]
danh từ
  • sự đề nghị, sự đề xuất
việc đề nghị những điều khoản mới cho một hoà ước
một đề nghị yêu cầu giảm giá cho các khách hàng thường xuyên
một đề nghị hợp nhất hai công ty
  • sự cầu hôn
đã có nhiều người cầu hôn cô ta, nhưng cô ta vẫn thích sống một mình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt