<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pronoun  
['prounaun]
danh từ
  • (ngôn ngữ học) đại từ
đại từ chỉ định
đại từ nghi vấn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt