<
Trang chủ » Tra từ
projector  
[prə'dʒektə]
danh từ
  • người đặt kế hoạch, người đặt đề án
  • người đề xướng thành lập các tổ chức đầu cơ
  • máy chiếu (phim, hình); đèn pha
máy chiếu phim
máy chiếu phim dương bản
  • súng phóng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt