<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
profiteur  
danh từ giống đực
  • (nghĩa xấu) kẻ lợi dụng, kẻ trục lợi
những kẻ lợi dụng chiến tranh
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt