<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
profiteer  
[,prɔfi'tiə]
danh từ
  • kẻ đầu cơ trục lợi
nội động từ
  • đầu cơ trục lợi (trong lúc khó khăn, khan hiếm)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt