<
Trang chủ » Tra từ
production  
[prə'dʌk∫n]
danh từ
 • sự sản xuất, sự chế tạo
sự sản xuất hàng loạt
sự sản xuất dầu lửa
sang năm sẽ bắt đầu sản xuất máy bay mới
anh ta đã chuyển từ đóng phim sang sản xuất phim
giám đốc/chi phí/quy trình/thời gian biểu sản xuất
 • sản lượng (số lượng sản xuất ra)
sự giảm/tăng sản lượng
tăng sản lượng bằng cách dùng những phương pháp hiệu quả hơn
 • tác phẩm (một bộ phim. vở kịch.. đã sản xuất)
họ đã xem nhiều tác phẩm của Nhà hát quốc gia
'Vua Lear' trong một bộ phim mới sản xuất gây nhiều tranh cãi
   • bắt đầu/ngừng chế tạo
hệ thống này sẽ cần được thử nghiệm trước khi đi vào sản xuất
loại xe này đã ngưng sản xuất cách đây năm năm
   • đang được chế tạo (với số lượng lớn)
thiết bị này sẽ được đưa vào sản xuất lúc cuối năm
   • bằng cách/khi trình bày cái gì
khi xuất trình thẻ hội viên, anh sẽ được mua với giá hạ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt