<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
prochain  
tính từ
 • sắp tới, sau
tuần sau
chủ nhật tới
trạm dừng sắp tới
chuyến tàu sắp tới
lần tới, lần sau
 • trực tiếp
nguyên nhân trực tiếp của sự sai lầm
 • (từ cũ, nghĩa cũ) gần, kề, bên cạnh
thành phố bên cạnh
   • (thân mật) tạm biệt
   • (ngôn ngữ học) thời tương lai gần
   • một ngày gần đây
danh từ giống đực
 • người đồng loại
cứu giúp người đồng loại
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt