<
Trang chủ » Tra từ
proceedings  
[prə'si:diηz]
danh từ số nhiều
lập thủ tục ly hôn
đi kiện ai
kiện ai để đòi bồi thường
  • nghi thức
nghi thức sẽ bắt đầu bằng một bài diễn viên chào mừng quan khách
  • ( số nhiều) biên bản lưu (của cuộc họp...)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt