<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
procédé  
danh từ giống đực
  • cách đối xử
  • phương pháp, cách thức
phương pháp sản xuất
áp dụng một phương pháp mới
giản đơn hoá một cách thức
  • miếng da đầu gậy (gậy chơi bi-da)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt