<
Trang chủ » Tra từ
probably  
['prɔbəbli]
phó từ
  • hầu như chắc chắn
Nó có nghe thấy chúng ta hay không? - Chắc là không
Anh ta đến muộn - chắc là anh ta bị kẹt xe
Anh sẽ đến chứ? - Chắc là có
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt