<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pris  
tính từ
 • mượn ở, rút từ
từ mượn ở tiếng La tinh
 • bị, mắc
bị sốt
 • đóng băng
sông đóng băng
 • đã có người
chỗ đã có người
 • bận
sáng nay anh ấy rất bận
rất bận rộn (làm chuyện gì)
   • say rượu
   • thân hình cân xứng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt