<
Trang chủ » Tra từ
pride  
[praid]
danh từ
 • sự kiêu hãnh, sự hãnh diện; niềm kiêu hãnh, niềm hãnh diện
anh ta là niềm kiêu hãnh của ông bố
 • tính tự cao, tính tự phụ, tính kiêu căng
tính tự ái; tính kiêu căng ngạo mạn; tính hư danh, tính hiếu danh
tội ngạo mạn
 • lòng tự trọng, lòng tự hào (về giá trị.. của mình) (như) proper pride
 • độ đẹp nhất, độ rực rỡ nhất, độ chín mùi, độ phát triển nhất
ở tuổi thanh xuân phơi phới
con công đang xoè đuôi
béo, giết thịt được rồi
 • tính hăng (ngựa)
 • (văn học) sự tráng lệ, sự huy hoàng, sự lộng lẫy
 • đàn, bầy (nhất là sư tử)
đàn sư tử
   • sương lúc mặt trời mọc
   • vị trí cao quý
   • sự tự phụ về vị trí cao quý của mình; sự ngạo mạn
   • dẹp lòng tự ái
   • (tục ngữ) trèo cao ngã đau
phó từ ( + on , upon )
 • lấy làm kiêu hãnh, lấy làm tự hào (về ai, cái gì)
ngoại động từ
 • tự hào về, kiêu hãnh về, hãnh diện về (ai, cái gì)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt