<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
price  
[prais]
danh từ
 • số tiền mua hoặc bán cái gì; giá
giá vốn
giá cố định
giá bán buôn (bán sỉ)
giá bán lẻ
cái bàn này giá bao nhiêu?
giá cả đang lên/xuống/tăng/giảm/tăng vọt/tụt thẳng xuống
tôi không thể nào mua với giá ấy
đòi giá cao
ông ấy bán được ngôi nhà với giá hời
hãy hỏi nhà thầu xem họ đòi anh bao nhiêu về công việc này
sự ấn định mức giá
vô giá, không định giá được
 • cái giá (cái phải làm, cái phải trải qua để giữ được, có được cái gì)
bị mất nền độc lập là cái giá cao phải trả để đổi lấy hoà bình
dưới sự thống trị của đồng tiền, người nào cũng có thể mua chuộc được
đi tới đâu cũng bị người ta nhận ra, đó chính là cái giá anh phải trả cho sự nổi tiếng của anh
 • giá đánh cuộc, tỷ lệ đánh cược
giá đánh cuộc đặt lúc ngựa bắt đầu chạy đua
một ăn sáu là tỉ lệ hời để đánh cược
 • (từ cổ,nghĩa cổ) giá trị, sự quý giá
viên ngọc trai quý giá
   • giải treo để lấy đầu ai
nhà chức trách treo giải thưởng cho ai lấy được đầu tên cướp
nó biết rằng để người ta thấy mình là nguy hiểm - người ta đã treo giải lấy đầu nó
   • đánh giá cái gì bằng tiền
   • (từ lóng) là cái thá gì..?, nước mẹ gì..?
   • khả năng gì?
bây giờ thấy chưa, phản đối ôn hoà được cái mẹ gì?
bây giờ thì những lời hứa của anh ra cái mẹ gì?
có cái khả năng gì mà nó lại đề nghị nộp tiền phạt cho chúng ta?
   • với một giá (khá) cao
   • với bất cứ giá nào
   • rẻ hơn so với giá thông thường của một món đồ gì
   • (tục ngữ) người nào cũng có giá cả
   • dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được
tôi sẽ không để cho các cháu tôi ở lại nữa - bất luận thế nào!
   • vô cùng quí giá; vô giá
ngoại động từ
 • đặt giá, định giá; (nghĩa bóng) đánh giá
người đại lý đặt giá ngôi nhà đúng với giá thị trường
các hàng hoá này đặt giá cao quá
tôi không biết nhiều về đồ sứ nên không thể đánh giá những chiếc đĩa này
 • ghi giá cho hàng hoá
người bán hàng ghi giá quần áo trước khi đem ra trưng bày
   • đòi giá cao để không ai mua nổi; đòi giá cắt cổ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt