<
Trang chủ » Tra từ
previously  
['pri:viəsli]
phó từ
  • trước, trước đây
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt