<
Trang chủ » Tra từ
première  
[pre'mieə(r)]
danh từ
  • buổi chiếu đầu tiên, buổi chiếu ra mắt (phim); buổi công diễn đầu tiên, buổi diễn ra mắt (vở kịch)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt