<
Trang chủ » Tra từ
prefer  
[pri'fə:(r)]
ngoại động từ
Có cà phê hoặc trà. Anh thích thứ nào hơn?
thích bia rượu hơn rượu vang
Nó thích bơi hơn đi bộ
thích ở nhà hơn
Tôi thích cà phê của tôi là cà phê đen
bố chúng thích chúng về nhà sớm
      • (luật pháp) buộc tội; kết tội (tại toà, tại sở công an...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt