<
Trang chủ » Tra từ
pratique  
['præti:k]
danh từ
  • giấy cho phép tàu vào cảng (sau thời gian kiểm dịch...)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt