<
Trang chủ » Tra từ
prairie  
['preəri]
danh từ
  • đồng cỏ, thảo nguyên
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt