<
Trang chủ » Tra từ
powerful  
['pauəfl]
tính từ
  • hùng mạnh, hùng cường, có sức mạnh lớn (động cơ..)
cú đấm rất mạnh
động cơ rất khoẻ
  • có tác động mạnh (lời nói, hành động..)
lời nói rất có tác động
  • khoẻ mạnh về thể chất
đôi chân rất khoẻ
  • có quyền thế lớn, có quyền lực lớn, có uy quyền lớn
kẻ thù hùng mạnh
quốc gia hùng cường
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt