<
Trang chủ » Tra từ
poverty  
['pɔvəti]
danh từ
  • cảnh nghèo nàn, cảnh bần cùng
sống trong cảnh nghèo nàn
lâm vào cảnh bần cùng cơ cực
  • (nghĩa bóng) sự nghèo nàn, sự thiếu thốn (vật chất); sự thấp kém, sự nghèo nàn (tinh thần)
tình trạng hết sức nghèo nàn về tư tưởng
  • tình trạng thấp kém, chất lượng nghèo nàn
tình trạng đất cằn cỗi
      • cảnh nghèo cùng cực gây ra đau khổ (như) grinding
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt