<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pouvoir  
ngoại động từ
 • có thể, có khả năng; có quyền
tôi đã làm cái tôi có thể làm được
có thể làm việc gì
anh có thể đi
tôi không thể đi nổi nữa
chúng ta không thể có tất cả được
nếu các bạn có thể
nếu tôi có quyền nói
những điều bất hạnh có khả năng xảy ra với chúng ta
 • ước gì, cầu gì, mong rằng
cầu trời phù hộ cho anh
 • (không ngôi) có thể
có thể tương lai sẽ khá hơn
có thể ngày mai trời sẽ mưa
có lẽ nửa đêm rồi
   • không làm gì được vào đấy
   • mệt quá rồi, không chịu được nữa
   • không thể hơn được
   • rất ít
   • hết sức
hết sức đáng yêu
   • ra sao thì ra
   • (ngạn ngữ) muốn là được
danh từ giống đực
 • khả năng
điều đó vượt khả năng của tôi
 • quyền, quyền hạn
quyền lập pháp
quyền hành pháp
quyền được nói
quyền lập quy
quyền tối cao
nắm quyền
có toàn quyền
chiếm quyền
quyền hạn của người giám hộ
 • sự uỷ quyền, giấy uỷ quyền
 • quyền hành, quyền lực, quyền bính
quyền hành của ngài bộ trưởng
quyền tinh thần
giới hạn quyền lực
 • chính quyền
chính quyền trung ương
chính quyền thành phố
 • năng suất
năng suất hấp thu
   • sự lạm quyền
   • cho phép
   • người thay quyền, người được uỷ quyền
   • sức mua, mãi lực
   • sự phân quyền
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt