<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pousser  
ngoại động từ
 • đẩy, ấy
đẩy xe bò
đẩy cửa
đẩy ai ra ngoài
đẩy ai bằng khuỷu tay
 • thúc đuổi
thúc đuổi quân địch
 • thúc đẩy, thúc, xúi
lí do gì đã thúc đẩy nó?
thúc một học sinh học tập
xúi ai làm bậy
 • đẩy lên
đẩy công việc của mình lên
chế nhạo quá đà
 • đưa ra; thốt ra
đưa một nhát gươm
(thốt ra những tiếng) kêu la
(thốt ra tiếng) thở dài
 • đâm ra, sinh ra
cây đâm cành
cây nho sinh ra lắm mô gỗ
 • làm tỉ mỉ; đi sâu
vẽ tỉ mỉ
đi sâu nghiên cứu
   • (thân mật) được chăng hay chớ
công việc làm được chăng hay chớ
   • đi mà không chọn lựa phương hướng
   • (là người) yếu đuối, đễ bị ảnh hưởng
   • làm cho phát bực, làm cho nổi tức
   • quá đáng, đi quá xa
   • mọc răng
đứa trẻ mọc những chiếc răng đầu tiên
nội động từ
 • đẩy, ẩy, xô
đừng có xô
 • tiếp tục đi
tiếp tục đi đến Hà Nội
 • mọc
cỏ mọc nhanh
một xa mạc mà không gì có thể mọc được
tóc mọc chậm
những cái răng đầu tiên của nó đã mọc
 • tăng trưởng, phát triển (thành phố)
 • lên men
rượu vang lên men
 • (nghĩa bóng) đi quá xa, quá đáng
mày đã hơi quá đáng rồi đó!
   • trồng (cây)
trồng xà lách
   • giúp đỡ
nó sẽ tiến nếu có người giúp đỡ
   • mọc nhanh như nấm (rất nhanh)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt