<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pound sterling  
pound sterling
pound sterling (n)
pound, quid (UK, informal), smacker (UK, informal), nicker (UK, slang)


©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt