<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
poule  
danh từ giống cái
 • gà mái
trứng gà
gà lôi mái
gà tây mái
 • (thân mật) em yêu; gái; mèo
gái (đĩ) hạng sang
người đàn ông bao một cô mèo
   • sởn gai ốc, nổi da gà
   • miệng hơi bĩu môi
   • (lúng túng) như gà mắc tóc
   • bà mẹ ríu rít đàn con
   • chính sách cho dân no ấm
   • gà nước
   • gà gô trắng
   • (động vật học) gà cỏ
   • người nhút nhát
   • ( tính từ) nhút nhát
hắn rất nhút nhát
   • chim xít
   • bao giờ chạch đẻ ngọn đa, bao giờ cây cải làm đình
   • ngủ sớm như gà (rất sớm)
   • dậy rất sớm
   • tham lợi trước mắt bỏ mất quyền lợi lâu dài
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt