<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
poudre  
danh từ giống cái
 • bột
bột tan
bột giặt
bột đồng
sữa bột
bột hê-rô-in
 • (dược học) thuốc bột
thuốc bột tẩy giun sán
 • phấn (đánh mặt)
phấn hồng
 • thuốc súng; bột thuốc nổ
thuốc súng săn
 • (từ cũ, nghĩa cũ) bụi
xe tải làm tung lên một màn bụi trắng
 • bột hê-rô-in
   • có nguy cơ xung đột
   • hoạt bát, nhanh nhẹ
   • nóng như lửa
   • dùng đến binh lực
   • làm choáng mắt, loè
   • phá tan tành
   • làm bùng lên
   • (thân mật) không tinh quái lắm
   • (thông tục) chuồn đi, lỉnh đi
   • lan truyền nhanh chóng
   • phí tiền vô ích; phí công vô ích
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt