<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pot  
[pɔt]
danh từ
 • ấm, bình, lọ, chậu, hủ, ca (uống nước); ấm (đầy), bình (đầy), lọ (đầy), chậu (đầy), hủ (đầy), ca (đầy)
một ấm trà
một ca bia đen
 • nồi
 • bô (để đi đái đêm)
 • chậu hoa
 • bụng phệ; người bụng phệ (như) pot-belly
 • bình bạc, bình vàng (làm giải thưởng thể thao, điền kinh); (từ lóng) giải
 • cái chụp ống khói (như) chimney pot ; (từ lóng) mũ chóp cao
 • giấy khổ 39 x 31, 3 cm
 • số tiền lớn
làm được món bở, vớ được món tiền lớn
 • (từ lóng) số tiền lớn đánh cá (cá ngựa); ngựa đua hy vọng thắng
to put the pot on Epinard
dốc tiền đánh cá vào con E-pi-na
 • cú bắn bừa; toan tính bừa bãi (như) pot-shot
   • quan to
   • hỏng bét cả; tiêu ma cả
   • làm cho sôi nổi
   • vẫn sôi động niềm thích thú cái gì
   • làm ăn sinh sống kiếm cơm
   • (tục ngữ) lươn ngắn lại chê chạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm
   • (tục ngữ) cứ mong lại càng lâu đến, để ý lại càng sốt ruột
   • có gì ăn nấy
ngoại động từ
 • bỏ (cá, thịt, muối...) vào hủ (ca... để dành...)
thịt ướp bỏ hủ
 • trồng (cây) vào chậu
 • (thể dục,thể thao) chọc (hòn bi-a) vào túi lưới
 • bỏ (thú săn...) vào túi
 • nắm giữ, chiếm lấy, vớ, "bỏ túi"
hắn vớ hết, hắn chiếm hết
 • rút ngắn, thâu tóm
 • bắn chết (thú săn, chim...) bằng một phát bắn gần
nội động từ
 • ( + at ) bắn, bắn gần
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt