<
Trang chủ » Tra từ
potato  
[pə'teitou]
danh từ, số nhiều potatoes
  • cây khoai tây; củ khoai tây; món khoai tây
khoai lang
      • chỉ thấy khoai chẳng thấy thịt
      • (thông tục) được, ổn, chu toàn
cách cư xử như thế không ổn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt