<
Trang chủ » Tra từ
portrait  
['pɔ:treit]
danh từ
  • chân dung, ảnh (người, vật); hình tượng, điển hình
  • sự miêu tả sinh động
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt