<
Trang chủ » Tra từ
portable  
['pɔ:təbl]
tính từ
  • có thể mang theo, xách tay
máy thu thanh xách tay
  • di động, di chuyển được
lò di động
danh từ
  • cái dễ mang đi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt