<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
poppa  
['pɔpə]
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) bố (như) pop
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt