<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
polaire  
tính từ
vòng cực
khí hậu địa cực
tọa độ cực
danh từ giống cái
  • (toán học) đường cực; mặt cực
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt